Slider

Tietoa ISPM 15 -standardista: puisen pakkausmateriaalin käyttö kansainvälisessä tavaraliikenteessä

IPPC eli International Plant Protection Convention on YK:n elintarvike- ja maatalausjärjestön FAO:n vuonna 1952 perustama kansainvälinen yhteenliittymä. Sen tarkoituksena on ehkäistä tuholaiseläinten ja kasvitautien kansainvälistä leviämistä. IPPC:n määrityksiä noudattaa tällä hetkellä 163 valtiota ympäri maailmaa.

ISPM 15 on IPPC:n vuonna 2002 määrittelemä standardi, joka säätelee maiden välillä kulkevien puisten pakkaus- ja kuljetusmateriaalien käyttöä, eli myös puisia kuormalavoja. Säädöksen mukaan kaikki 6 mm paksumpi puumateriaali tulee joko lämpökäsitellä tai käsitellä se kemiallisesti.

Lämpökäsittelyssä puuta kuumennetaan niin, että sen sisäkerrokset saavuttavat vähintään 56°C lämpötilan vähintään 30 minuutiksi. Lämpökäsitellyt lavat tulee merkitä IPPC:n leiman eli ”tähkäleiman” lähelle kirjaimilla ”HT”.

Kemiallisessa käsittelyssä puu käsitellään metyylibromidilla ja merkitään kirjaimilla ”MB”. Suomessa metyylibromidin käyttö on kielletty vuodesta 1999 alkaen sen myrkyllisyyden ja otsonikerrosta tuhoavien ominaisuuksiensa vuoksi.

Jotkut maat saattavat vaatia käsitellyn ja leimauksen lisäksi puiselta pakkausmateriaalilta myös mm. erillistä kasvinterveystodistusta tai että käytetyn puun pitää olla täysin kuoretonta.

Huoli tuholaisten leviämisestä puisen pakkausmateriaalin mukana ei ole tuulesta temmattu. Esimerkiksi Vantaalla lokakuussa 2015 tehty havainto puisesta pakkausmateriaalista luontoon levinneistä aasianrunkojääristä johti lehtipuiden kaatamiseen ja hakettamiseen 100 metrin säteeltä ja 2 kilometrin säteellä tehtyihin tarkkoihin tarkastuksiin. Lisäksi saastuneelle alueelle ja sen lähistölle asetettiin puutavaran siirtoa koskevia rajoituksia. Puisessa pakkausmateriaalissa kulkeutuneita aasianrunkojääriä on päässyt leviämään luontoon jo ainakin Saksassa, Sveitsissä, Hollannissa, Ranskassa, Itävallassa, Italiassa ja Englannissa.

Kaikki Suomen Kuitulavan valmistamat tuotteet ovat automaattisesti ISPM 15 -standardin mukaisia, koska ne eivät sisällä puuta. Kuitulavojen- ja pakkausten käyttö kansainvälisessä rahdissa on huoletonta!


Lähteet:

HS: Vaarallinen tuholainen levisi luontoon Vantaalla: Lehtipuut kaadettava sadan metrin säteeltä