Slider

Kuitulavan tarina

Kuitulavojen juuret ulottuvat Kotkaan 80-luvun loppupuolelle, kun Suomen Kuitulavan toimitusjohtaja Kari Rantanen oli mukana kehittelemässä pahvilavoja silloisella työnantajallaan. Tarkoituksena oli kehittää kuormalava, joka olisi tarpeeksi kestävä ja helposti kierrätettävissä.

Idean synty

Kesäkuussa 1992 Rantanen oli mukana testaamassa erästä pahvilavamallia ja sen kestävyyttä rullakuljetinradalla. Pahvisen lavan saaminen tarpeeksi kestäväksi oli osoittautunut haastavaksi. Kun muut lähtivät tauolle, jäi Rantanen kuljettimen viereen pohtimaan ongelmaa. Tällöin syntyi Kuitulavojen alkuperäinen idea. Rantanen keksi, että lava saataisiin hyvin kestäväksi laittamalla lavan jalkapalkkien sisään pystyssä olevia kartonkihylsyjä kantaviksi elementeiksi.

Uuden idean mukaisia lavoja testattiin ja pian lavamalli patentoitiinkin. Rantanen kehitteli myös lavan valmistukseen soveltuvan tuotantolinjan. Kuitulava oli syntynyt. Pian kävi kuitenkin ilmi, että Rantasen työt siirtyisivät toiselle paikkakunnalle ja hän alkoi miettiä oman yrityksen perustamista Kuitulavojen valmistamiseksi. Lopulta Rantanen hankki lavojen patentit ja oikeudet itselleen ja matka kohti Suomen Kuitulava Oy:n perustamista oli alkanut.

Tuotantolinja käynnistyy

Kotkassa toukokuun 10. päivä vuonna 1995 klo. 14.15 lyötiin kättä päälle. Suomen Kuitulava -niminen osakeyhtiö oli syntynyt. Tuotantolinja oli asennettuna ja valmiina toimintaan saman vuoden joulukuussa. Aluksi Kuitulavoja valmistamassa oli Rantasen lisäksi vain yksi henkilö. Aamut käytettiin lavan kansien valmistukseen ja loppupäivä kasattiin lavoja automaattisella tuotantolinjalla. Linjan toimintaa vahtiessa soiteltiin yrityksiin ja yritettiin saada uutuuslavoja kaupattua. Keskiviikot pyhitettiin asiakaskäynneille

 

Kuitulava valtaa markkinoita

Pahvista ja kartongista valmistettuihin kuormalavoihin suhtauduttiin aluksi epäilevästi. Onneksi lamasta toipuvassa Suomessa löytyi myös yrityksiä, jotka lähtivät ennakkoluulottomasti kokeilemaan Kuitulavoja. Pian Kuitulavojen edut huomattiin ja ne alkoivat saada markkina-asemaa mm. styroxlavoilta, mutta pian myös perinteisiltä puulavoilta. Perustamista seuraavana vuonna kävi selväksi, että asiakkaiden lavatarpeiden tyydyttämiseksi olisi palkattava lisää henkilökuntaa

Vuonna 1996 palkattiin kolmas työntekijä ja vuonna 1997 kolme lisää. Samana vuonna Kuitulavoille saatiin myös useampi merkittävä valtakunnallinen jälleenmyyjä. 90-luvun loppupuolella jalkapalkkeja kokeiltiin menestyksekkäästi merikuljetuksissa paperi- ja kartonkirullien alla ja niistä tuli tärkeä osa Suomen Kuitulavan tuotantoa.

Palkittu ja ekologinen.

Suomen Kuitulava kehitteli myös täysin kierrätettävän kokonaispakkausmallin, joka soveltuu hyvin paitsi myymälälavaksi, myös erilaisiin vientitoimituksiin. 2000-luvulla yhä useammat maat alkoivat tiukentaa puiseen pakkausmateriaaliin liittyviä maahantuontisäädöksiä ja Kuitulavojen huolettomuus vientitoimituksissa muuttui yhä tärkeämmäksi ominaisuudeksi. Lavojen helppo kierrätettävyys alkoi myös olla entistä tärkeämmässä asemassa vihreiden arvojen noustessa merkittäväksi tekijäksi yritysten toiminnassa. Vuonna 2003 Kuitulava palkittiin INNOSUOMI-palkinnolla tunnustuksena innovatiivisesta yrittäjyydestä.

 

Toiminta nykyään

Kuitulavat ovat vuosien varrella muuttuneet hieman ulkonäöltään, mutta perusidea on pysynyt samana. Yksinkertaiset ratkaisut ovat usein niitä toimivimpia. Tällä hetkellä Suomen Kuitulava työllistää 8 henkilöä ja Kuitulavoja valmistetaan vuosittain n. 300 000 kpl. Vuonna 2016 yritys muutti Kotkan Korkeakoskelta isompiin ja toimivampiin tiloihin Haminan sataman läheisyyteen Telakkatielle.

Suomen Kuitulava Oy kiittää lämpimästi kaikkia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan.